Notice: Undefined offset: 2 in /home/informat/public_html/informator.konin.pl/Controller/wpis/wpis.php on line 42
Ogrzewanie problematycznych przestrzeni, takich jak magazyny | Informator

nagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin

Centralne ogrzewanie (CO)

We współczesnym rozumieniu jest to dostarczenie ciepła do elementów grzejnych zlokalizowanych w docelowych pomieszczeniach za pomocą gorącej wody.
Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budowli, uzyskanego z pnagrzewnice gazowe z odprowadzeniem spalin .